ARKITEKTUR & PROJEKTERING

Om företaget

AM Arkitektur & Projektering utför små som stora projekt, både åt privatpersoner, företag och den offentliga sektorn. Nedan följer några av de tjänster Vi erbjuder. Har Ni frågor & funderingar kring hur Vi kan hjälpa Er att förverkliga era idéer & projekt, kontakt oss.

Förstudie & tidiga skisser

Vi tar fram tidiga skisser och underlag efter Era förutsättningar, krav och önskemål. Då vi ritar i 3D kan form, volym och analyser göras redan i ett tidigt stadie av projektet för att lättare kunna ta rätt beslut och föra projektet vidare.

Projektering, förfrågningshandling

Genom att modellera i 3D och arbeta med BIM kan vi erbjuda en effektiv projekteringsprocess, där samordning underlättas och kollisionskontroller mellan discipliner kan genomföras. Vi kan även hjälpa Er att ta fram de underlag som krävs för anbudsgivning.

Bygglovshandling, bygghandling & relationshandling

Vi erbjuder kompletta bygglovshandlingar, rådgivning, samt kontakt med kommun. Vidare kan vi erhålla bygghandlingar sam relationshandlingar vid behov.

Certifierad sakkunnig Tillgänglighet enligt TIL2

Vi erbjuder rådgivning & granskning för att kontrollera att ert projekt uppfyller bygglagstiftningens krav på tillgänglighet.

Rendering & Visualisering

För att skapa en större förståelse och känsla som komplement till traditionella ritningarna erbjuder vi visualisering av projekten i form av renderingar, filmer samt 3d-printade modeller.

 

Angelica Mattsson

Jag startade AM Arkitektur & Projektering 2015, efter att ha varit verksam inom branschen sedan 2008. Efter min examen har jag kontinuerligt vidareutbildat mig inom arkitektur, konstruktion, projektering, BIM och samordning för att öka och vidareutveckla min kunskap som krävs för min roll i byggprocessen. Jag har genom mina år som verksam knutit goda kontakter med återkommande kunder samt bra samarbetspartners som ger hög kvalitet till de projekt vi genomför tillsammans.