Tendenz


Objekt
Nybyggnad kontor- och lagerlokal

Plats
Mellerud

Beställare
Tendenz AB